+40 765 276 302
contact@iuliumaniu.com

Blog

După 80 de ani, patru medalii primite de Iuliu Maniu s-au întors la Bădăcin

Autor: Ioana Gale

Muzeul organizat în Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin își întregește colecția de obiecte personale ce i-au aparținut fruntașului țărănist, Iuliu Maniu, cu patru medalii donate de membrii familiei Boilă. Despre aceste medalii nu s-a mai știut nimic mai bine de jumătate de secol, după ce urma lor s-a pierdut în ’40 când rușii ajunși în Blaj distrug biblioteca Mitropoliei Blaj, locul în care au fost puse la adăpost aceste obiecte aduse de Corneliu Coposu, la cererea lui Maniu.

„Aceste medalii sunt de o valoare istorică inestimabilă. Mă bucur de fiecare dată când colecția de obiecte personale ce i-au aparținut lui Iuliu Maniu se îmbogățește, cu atât mai mult cu cât de această dată obiectele au fost donate de membrii familiei. Mulțumim, Matei și Doina Boilă pentru acest gest!”, transmite parohul Cristian Borz.

Prima medalie (vezi foto) a fost acordată de către regele Carol al II-lea, la data de 21 iunie 1930,  lui Iuliu Maniu, odată cu Ordinul Ferdinand I în grad de Cruce cu Colan. Acest ordin s-a acordat în exclusivitate cetăţenilor români care au avut o contribuţie deosebită la realizarea Marii Uniri de la 1918. Distincția a fost acordată și altor personalități remarcabile cum ar fi M.S. Regina Maria, Al. Vaida Voevod, episcopului Iuliu Hossu, istoricului Nicolae Iorga: „Cu o nespusă bucurie trebue (sic!) să înregistrăm decorarea dlui. Iuliu Maniu cu ordinul Ferdinand I în grad de mare cruce cu colan. Sunt aceste decorări o reală recunoaștere a nelimitatei iubiri de patrie și a luptelor duse în interesul ei de către M.S. Regina Maria și prețioșii noștri bărbați de stat”, fragment din „Românul” – Organ al Partidului Național Țărănesc Arad, 29 iunie 1930, p. 1.

Cea de-a doua medalie (vezi foto) acordată, Ordinul „Steaua României” – model 1 civil,  reprezintă cea mai înaltă distincție oferită de Statul Român. Deviza ordinului este „IN FIDE SALUS” – (lat. În credinţă este salvarea). Acordarea acestei distincții a fost interzisă în intervalul 1948 – 1989.

Cea de-a treia medalie (vezi foto)  reprezintă Semnul Onorific „Vulturul României” ce se acorda parlamentarilor, conform D.R. nr. 2306/1933, iar cea de-a patra medalie (vezi foto)  i-a fost acordată lui Iuliu Maniu cu prilejul semicentenarului Castelului Peleș, – medalia comemorativă „Peleş” (D.R. nr. 2305/1933).

Postați un comentariu